Fikriyah, A. ., T. . Susilaningtyas, and F. Eka Chadra. “Pengaruh Jigsaw Dan Course Review Horay Berbantuan Puzzle Pada Pemahaman Konsep Bentuk Akar Kelas X Di MA. Ashri Jember”. Jurnal Educazione : Jurnal Pendidikan, Pembelajaran Dan Bimbingan Dan Konseling, vol. 5, no. 2, Nov. 2017, pp. 81-89, http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/EDU/article/view/844.