[1]
Sudaryati, S. 2022. Aspek Hukum Memorandum Of Understanding dari Segi Hukum Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. JURNAL RECHTENS. 11, 1 (Jun. 2022), 53–66. DOI:https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i1.1216.